III etap odmrażania polskiego sportu

III etap odmrażania polskiego sportu

Z przyjemnością informujemy, że jako klub podlegamy pod III etap odmrażania sportu, który rozpocznie się w dniu 18.05.2020 roku
W związku z powyższym w tym dniu rozpoczniemy zajęcia dla kilku grup treningowych i z obowiązującymi ograniczeniami.
Zajęcia będą się odbywały przy ul. Czarnogórskiej 14 zgodnie z zamieszczonym planem na naszej stronie internetowej.
Plan treningów jest bardzo ograniczony co do ilości grup i czasu trwania, ale w miarę możliwości będziemy zwiększać ich ilość.
Aktualnie nie prowadzimy grup naborowych.
Nie ma możliwości korzystania z kart Multisport (jest to decyzja firmy Benefit Systems)
W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Poniżej przedstawiamy wytyczne obowiązujące od dnia 18.05.2020
– każdy uczestnik zajęć musi zapisać się na trening w naszym paneu rejestracyjnym dostępnym pod adresem https://grappling-krakow.cms.efitness.com.pl/
(osoba, która się nie zapisze nie może wziąć udziału w treningu. Nie ma zapisów w klubie. Obowiązuje limit 12 uczestników w trakcie zajęć)
– na zajęcia przychodzimy punktualnie (maksymalnie 5 min przed treningiem i sale opuszczamy zaraz po zajęciach)
– uczestniczymy tylko w jednym treningu dziennie
– nie korzystamy z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą)
– korzystamy tylko z własnego sprzętu sportowego,
– wchodząc i opuszczając obiekt obowiązkowo dezynfekujemy ręce,
– w czasie zajęć zachowujemy dystans społeczny,
– w drodze na zajęcia bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa,
– po każdorazowym treningu obowiązkowo dezynfekujemy swój sprzęt sportowy.