Wewnętrzny Turniej Grappling Kraków Gi oraz NoGi

Wewnętrzny Turniej Grappling Kraków Gi oraz NoGi

Miejsce zawodów:
Sala przy ul. Nad Strugą 7 w Krakowie

Termin zawodów:
29 października 2016

Cel zawodów:
podnoszenie umiejętności i zdobywanie doświadczenia

Zgłoszenia oraz termin zgłoszeń:
Wszyscy zawodnicy zapisani zostaną w dniu zawodów podczas ważenia

Startowe oraz termin opłaty startowego:
Brak opłaty startowej

Plan zawodów:
9:00 – 9:30 ważenie, podział na grupy
10:00 – rozpoczęcie walk

Kategorie wagowe oraz zaawansowania:

Seniorzy początkujący (trenujący maksymalnie od września 2015):
-70kg, -76kg, -82kg, -88kg, -94kg, +94kg

Seniorzy zaawansowani:
-70kg, -76kg, -82kg, -88kg, -94kg, +94kg

Seniorki:
60kg, +60kg

UWAGA:
– ważenie odbywa się bez gi (kategorie wagowe są z zawodów IBJJF No Gi i zawierają tolerancję wagową 2,5 kg
– zawody zostaną rozegrane systemem, który pozwoli na stoczenie jak największej ilości walk

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy klubu Grappling Kraków oraz jego filii i klubów współpracujących