Podsmowanie IV Gali Sportu Wielickiego

Podsmowanie IV Gali Sportu Wielickiego

Uroczysta IV Gala Sportu Wielickiego, która odbyła się 6 kwietnia o godz.18.00 w CER Solne Miasto w Wieliczce przysporzyła nam wiele radości. Po pierwsze wielkie wyróżnienie dla naszej zawodniczki Magdalena Zaszczudłowicz za trud i wysiłek jaki wkłada każdego dnia, aby podnosić swoje umiejętności sportowe. Po drugie docenienie sportów parterowych na tle innych dyscyplin u nas w kraju.
OGROMNE GRATULACJE!

 

Data:  12.04.2018