Judo i Jiu- Jitsu dla dzieci

Judo i Jiu- Jitsu dla dzieci

“Sprawny Przedszkolak” czy „Funny Judo”? Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 lat.
W Klubie Sportowym „Grappling Kraków” zajęcia dla dzieci są prowadzone w trzech grupach wiekowych:

  • Grupa 1: „Sprawny Przedszkolak” zajęcia judo i jiu- jitsu dla dzieci w wieku 5-6 lat,
  • Grupa 2: „Funny Judo” zajęcia dla dzieci w wieku 7-8 lat,
  • Grupa 3: “Judo i Jiu-Jitsu” to sporty walki dla dzieci w wieku 9-14 lat.

W odróżnieniu od wielu klubów sportowych uczymy dzieci podstawowych elementów judo i jiu-jitsu głównie poprzez zabawę. Motto naszych zajęć to: „OD ZABAWY DO SPORTU”. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych elementów judo, głównie techniki padów. Instruktorzy uczą, na przykład, jak ułożyć ciało czy jak chronić głowę podczas upadków. Od pierwszych treningów uczymy też dzieci podstawowych elementów z gimnastyki: przewroty, przerzuty, stania na głowie mostki itp.

Sztuki walki dla dzieci w naszym klubie to przede wszystkim ogromna ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych pobudzających do pracy wszystkie partie mięśni. Duża ilość zabaw z czołganiem, pełzaniem czy czworakowaniem wpływa na wzmocnienie wszystkich mięśni szkieletowych, które są odpowiedzialne za prawidłową sylwetkę.

Trening w większości dyscyplin sportowych prowadzi do rozwoju tylko niektórych partii mięśniowych, natomiast judo to równomierny rozwój młodego organizmu, co sprawia, że w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym judo jest jedną z najlepszych gimnastyk korekcyjnych.

Na naszych zajęciach dla dzieci poza technicznymi umiejętnościami walki wręcz, jaka jest judo, oraz poza przygotowaniem ogólnosprawnościowym dużą wagę przywiązujemy do rozwoju mentalnego. Wiara w osiągnięcie sukcesu, nieustępliwość w dążeniu do celu, cierpliwość, poczucie obowiązku to cechy wolicjonalne kształtowane przez młodych adeptów judo.

Sztuki walki we wszystkich grupach wiekowych są skierowane zarówno do dziewcząt jak i chłopców. Treningi są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na sali, wyposażonej w sprężystą matę, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Klub Grappling Kraków posiada również dużą ilość specjalistycznego sprzętu sportowego, który jest wykorzystywany podczas zajęć.użą ilość specjalistycznego sprzętu sportowego, który jest wykorzystywany podczas zajęć.