Kurs sędziego międzynarodowego

Kurs sędziego międzynarodowego

Podczas międzynarodowego turnieju Ju-Jitsu Ne Waza “Paris Open” odbywał się kurs sędziowski w którym wziął udział nasz trener Marcin Dudek oraz instruktorka Irena Preiss.

Na zakończenie kursu odbył się egzamin, który składał się z dwóch etapów. Pierwszy teoretyczny oraz drugi praktyczny.

W egzaminie nie wziął udziału Marcin Dudek z racji pełnionej funkcji trenera kadry nie mógł przystąpić do części praktycznej.

Natomiast Irena Preiss zdała obie części z bardzo dobrym wynikiem i została jednym z dwóch pierwszych Polskich sędziów międzynarodowych w Ju-Jitsu Ne Waza.

Gratulujemy